Zemes reljefa kartēšana

Iegūstam augstas precizitātes datus dabā un izgatavojam augstas izšķirtspējas Digitālo zemes reljefa modeli, kam ir tikai zemes reljefa informācija (DEM) vai zemes virsmas modeli (DSM), kas sevī iekļauj visu, kas atrodas uz zemes (ēkas, kokus utt.) GeoTIFF un XYZ formātā ar telpisko piesaisti, ko var izmantoto ĢIS programmatūrā un veikt dažādas manipulācijas un mērījumus. 


Cenas

Cena no 10 EUR/ha (ārpus Rīgas + 0.20 EUR/km). 

Platībām līdz 8 ha - 80 EUR par visu apjomu (ārpus Rīgas + 0.20 EUR/km).

Jo vairāk hektāru, jo zemāka cena.


Sazināties


 .