Zemes reljefa kartēšana

Iegūstam augstas precizitātes datus dabā un izgatavojam augstas izšķirtspējas Digitālo zemes reljefa modeli (DEM) vai zemes virsmas modeli (DSM) GeoTIFF un XYZ formātā ar telpisko piesaisti, ko var izmantoto ĢIS programmatūrā un veikt dažādas manipulācijas un mērījumus (platība, garums, apjoms, augstums). 

Cenas

Cena no 10 EUR/ha (sākot no 100 EUR) (ārpus Rīgas + 0.20 EUR/km). 

Jo vairāk hektāru, jo zemāka cena.

Sazināties

 .