Veicot lidojumus ar bezpilota lidaparātu, ir jāņem vērā, ka ir dažādi ierobežojumi un aizliegumi.

Šeit ir pieejama bezpilota lidaparātu informācijas sistēma: https://droni.caa.gov.lv/

Aktuālie bezpilota gaisa kuģu lidojumu noteikumi: https://likumi.lv/ta/id/351478-bezpilota-gaisa-kugu-lidojumu-noteikumi

Zemāk skatiet informāciju par vietām, kur ir aizliegts lidot un vietām, kur ir nepieciešami saskaņojumi, kas aizņem papildus laiku, pirms var droši un tiesiski lidot.

Oficiālo aeronavigācijas informāciju un ierobežojumus bezpilota lidaparātiem Latvijas gaisa telpā var atrast LGS mājaslapā: https://www.airspace.lv/drones un https://ais.lgs.lv/page/uas