Pakalpojumi būvniekiem

Objekta foto un video fiksācija

Veicam ēku, jumtu, fasāžu un citu grūti pieejamu vietu aerovizuālo apsekošanu, foto fiksāciju, video.


Cena no 70 EUR (ārpus Rīgas + 0.30 EUR/km).

Ēku fasāžu plaknes attēlu mērogā izgatavošana

Veicam ēku jumtu un fasāžu aerofotogrāfiju un izgatavojam plaknes attēlus mērogā, ko izmantot CAD programmās.


Cena katram objektam tiek vērtēta individuāli (ārpus Rīgas + 0.30 EUR/km)

Apjoma, laukuma un garuma mērījumi

Iegūstam augstas izšķirtspējas datus dabā un izgatavojam ORTOFOTO un 2D, 3D telpiskos datus (DEM) GeoTIFF formātā ar telpisko piesaisti. Piedāvājam veikt mērījumus objektiem (augstums, garums, slīpums, reljefs), apjoma aprēķinus karjeriem, kravām, čupām, būvlaukumu izrakumus u.tml.

Datus var izmantoto arī  ĢIS, CAD programmatūrā. Klients pats var izvēlēties veikt dažādas manipulācijas un mērījumus saņemot izejas datus no mums.


Cena no 160 EUR (ārpus Rīgas + 0.30 EUR/km).

Objekta 3D fotogrāfija/punktu mākoņa izgatavošana

Iegūstam datus un izgatavojam augstas izšķirtspējas un precizitātes 3D datus (.obj, LAS, XYZ), kurus var izmantot plašāk zināmajās 3D, CAD un ĢIS programmās.

Lielisks palīgs plānošanā, arhitektūrā, grūti pieejamu objektu apsekošanā, izmaiņu kartēšanā laikā un citās jomās.


Cena no 160 EUR (ārpus Rīgas + 0.30 EUR/km).

Termogrāfijas pakalpojumi

Veicam termogrāfiju, apsekojam ēkas (sienas, jumtus) no gaisa vai iekštelpās, lai noteiktu siltuma zudumus, kā arī veicam citu objektu termogrāfiju, termālo karšu izveidi ar dronu. Izmantojam jaunāko DJI aparatūru, kas ir aprīkota ar augstas ižšķirtspējas teremālo sensoru.

Reālajā laikā iespējams novērot vides un objektu temperatūru, sekundes laikā punktā noteikt temperatūru, vai siltāko un aukstāko punktu kameras diapazonā. Informāciju no termālā sensora var saglābāt foto attēla vai video veidā dažādās krāsu gammās un temperatūras diapazonos, kas ļauj pielāgot aparatūru dažādu uzdevumu veikšanai.

Tāpat fotogrāfijas ļauj veikt attēlu pēcapstrādi un veikt mērījumus iepriekš uzņemtajos attēlos mājās, izmantojot bezmaksas programmatūru, ko piedāvā DJI.

Cenas

Privātmājai no 80 EUR (ārpus Rīgas + 0.30 EUR/km).

80 EUR cenā iekļauts apsekojums līdz 2 stundām no ēkas ārpuses. Objektu apsekošana reālajā laikā un foto materiāls no lidojuma.

Iekštelpu termogrāfijas izmaksas tiek aprēķinātas atsevišķi pēc pieprasījuma

Dzīvokļu mājas un cita tipa ēkas no 200 EUR (ārpus Rīgas + 0.30 EUR/km).

Katras ēkas apsekojuma izmaksas tiek aprēķinātas individuāli.

Iekštelpu termogrāfijas izmaksas tiek aprēķinātas atsevišķi pēc pieprasījuma.

Termālā kartēšana no 160 EUR (ārpus Rīgas + 0.30 EUR/km).

Katra apsekojuma izmaksas tiek aprēķinātas individuāli.

Citu objektu apsekojumi no 80 EUR (ārpus Rīgas + 0.30 EUR/km).

Katra apsekojuma izmaksas tiek aprēķinātas individuāli.