Pakalpojumi būvniekiem

Objekta foto un video fiksācija

Veicam ēku, jumtu, fasāžu un citu grūti pieejamu vietu aerovizuālo apsekošanu, foto fiksāciju, video.


Cena no 70 EUR (ārpus Rīgas + 0.30 EUR/km).

Objekta 3D fotogrāfija/punktu mākoņa izgatavošana

Iegūstam datus un izgatavojam augstas izšķirtspējas un precizitātes 3D datus (.obj, LAS, XYZ), kurus var izmantot plašāk zināmajās 3D, CAD un ĢIS programmās.

Lielisks palīgs plānošanā, arhitektūrā, grūti pieejamu objektu apsekošanā, izmaiņu kartēšanā laikā un citās jomās.


Cena no 160 EUR (ārpus Rīgas + 0.30 EUR/km).

Termogrāfijas pakalpojumi

Veicam termogrāfiju, apsekojam ēkas (sienas, jumtus) no gaisa vai iekštelpās, lai noteiktu siltuma zudumus, kā arī veicam citu objektu termogrāfiju ar dronu. Izmantojam FLIR tehnoloģiju.

Reālajā laikā iespējams novērot vides un objektu temperatūru, sekundes laikā punktā noteikt temperatūru, vai siltāko un aukstāko punktu kameras diapazonā. Informāciju no termālā sensora var saglābāt foto attēla vai video veidā dažādās krāsu gammās un temperatūras diapazonos, kas ļauj pielāgot aparatūru dažādu uzdevumu veikšanai.


Cena no 80 EUR (ārpus Rīgas + 0.30 EUR/km).

Apjoma, laukuma un garuma mērījumi

Iegūstam augstas izšķirtspējas datus dabā un izgatavojam ORTOFOTO un 2D, 3D telpiskos datus (DEM) GeoTIFF formātā ar telpisko piesaisti. Piedāvājam veikt mērījumus objektiem (augstums, garums, slīpums, reljefs), apjoma aprēķinus karjeriem, kravām, čupām, būvlaukumu izrakumus u.tml.

Datus var izmantoto arī  ĢIS, CAD programmatūrā. Klients pats var izvēlēties veikt dažādas manipulācijas un mērījumus saņemot izejas datus no mums.


Cena no 160 EUR (ārpus Rīgas + 0.30 EUR/km).