Pakalpojumi būvniekiem

Objekta foto un video fiksācija

Veicam ēku, jumtu, fasāžu un citu grūti pieejamu vietu aerovizuālo apsekošanu, foto fiksāciju, video.

Cena no 60 EUR (ārpus Rīgas + 0.25 EUR/km).

Objekta 3D fotogrāfija/punktu mākoņa izgatavošana

Iegūstam datus un izgatavojam augstas izšķirtspējas un precizitātes 3D datus (.obj, LAS, XYZ), kurus var izmantot plašāk zināmajās 3D, CAD un ĢIS programmās.

Lielisks palīgs plānošanā, arhitektūrā, grūti pieejamu objektu apsekošanā, izmaiņu kartēšanā laikā un citās jomās.

Cena no 100 EUR (ārpus Rīgas + 0.25 EUR/km).

Termogrāfijas pakalpojumi

Veicam termogrāfiju, apsekojam ēkas (sienas, jumtus) no gaisa vai iekštelpās, lai noteiktu siltuma zudumus, kā arī veicam citu objektu termogrāfiju ar dronu. Izmantojam FLIR tehnoloģiju.

Reālajā laikā iespējams novērot vides un objektu temperatūru, sekundes laikā punktā noteikt temperatūru, vai siltāko un aukstāko punktu kameras diapazonā. Informāciju no termālā sensora var saglābāt foto attēla vai video veidā dažādās krāsu gammās un temperatūras diapazonos, kas ļauj pielāgot aparatūru dažādu uzdevumu veikšanai.

Cena no 60 EUR (ārpus Rīgas + 0.25 EUR/km).

Apjoma, laukuma un garuma mērījumi

Iegūstam augstas izšķirtspējas datus dabā un izgatavojam ORTOFOTO un 2D, 3D telpiskos datus (DEM) GeoTIFF formātā ar telpisko piesaisti. Piedāvājam veikt mērījumus objektiem (augstums, garums, slīpums, reljefs), apjoma aprēķinus karjeriem, kravām, čupām, būvlaukumu izrakumus u.tml.

Datus var izmantoto arī  ĢIS, CAD programmatūrā. Klients pats var izvēlēties veikt dažādas manipulācijas un mērījumus saņemot izejas datus no mums.

Cena no 100 EUR (ārpus Rīgas + 0.25 EUR/km).

Automatizēti jumta mērījumi un atskaite

Veicam ēku jumtu automatizētus mērījumus izmantojot dronu un specializētu programmatūru, kas automātiski veic aprēķinus un sagatavo pdf atskaiti ar detalizētu informāciju ar jumta raksturlielumiem, jumta 3D modeli un DXF failu izmantošanai CAD programmatūrā.

Jumta atskaite ietver jumta pazīmes, augstumu, virsmas laukumu un slīpumu.

Pateicoties fotogrammetrijas metodēm visi mērījumi tiek veikti vidēji ar 99.4 % precizitāti (Pētījums).

Cenas sākot no 100 EUR (ārpus Rīgas + 0.25 EUR/km).

Cenas atkarīgas no jumta platības un sarežģītības.

Līdz 200 m2: no 120 EUR

200 m2 līdz 400 m2: no 140 EUR

400 m2 līdz 2000 m2: no 170 EUR

Virs 2000 m2: no 200 EUR