Vides objektu apsekošana

Veicam ēku, jumtu, skursteņu, noteku, mežu, lauksaimniecības zemju u.c. grūti pieejamu vietu/objektu aerovizuālo apsekošanu, fotofiksāciju.

Cenas

no 60 EUR (ārpus Rīgas + 0.30EUR/km).

60 EUR cenā iekļauts lidojums aptuveni 60 minūtes ( 3 akumulatori). Objektu apsekošana reālajā laikā un nešķirots foto un video materiāls no lidojuma. Lielākam apjomam cena pēc vienošanās.