Vides objektu apsekošana

Veicam ēku, jumtu, skursteņu, noteku, mežu, lauksaimniecības zemju u.c. grūti pieejamu vietu/objektu aerovizuālo apsekošanu, fotofiksāciju.

Cenas

no 70 EUR (ārpus Rīgas + 0.30EUR/km).

Objektu apsekošana reālajā laikā un nešķirots foto un video materiāls no lidojuma. Cena atkrīga no objekta lieluma, pēc vienošanās.