Fotogrammetrija

Piedāvājam dažādus fotogrammetrijas pakalpojumus.

Augstas izšķirtspējas ORTOFOTO

Izgatavosim augstas izšķirtspējas ORTOFOTO karti.

Zemes virsmas kartēšana

Veiksim virsmas reljefa kartēšanu (2D informācijas iegūšana; XYZ), ko var eksportēt GeoTIFF, vai SHP formātā.

3D informācijas iegūšana

Izgatavosim 3D karti, vai vides 3D objektu, kas ir ērti savietojams ar CAD, ĢIS vai citām populārām 3D apstrādes platformām (.OBJ, LAS un XYZ formāti).

3D punktu mākonis (Point cloud)

Izgatavosim 3D karti, vai vides 3D objektu, kas ir ērti savietojams ar CAD, ĢIS vai citām populārām 3D apstrādes platformām (.OBJ, LAS un XYZ formāti).

Apjoma, laukuma un garuma mērījumi

Iegūstam augstas precizitātes datus dabā un piedāvājam veikt mērījumus objektiem (augstums, garums, slīpums, reljefs), apjoma aprēķinus karjeriem, kravām, čupām, būvlaukumu izrakumus u.tml.

Jebkurš rezultāts ir ar telpisko piesaisti, ko ērti var izmantot CAD un ĢIS programmatūrā. 

Atpakaļ