Apjoma, laukuma un garuma mērījumi

Iegūstam augstas izšķirtspējas datus dabā un izgatavojam ORTOFOTO un 2D, 3D telpiskos datus (DEM) GeoTIFF formātā ar telpisko piesaisti. Piedāvājam veikt mērījumus objektiem (augstums, garums, slīpums, reljefs), apjoma aprēķinus karjeriem, kravām, čupām, būvlaukumu izrakumus u.tml.

Datus var izmantoto arī  ĢIS, CAD programmatūrā. Klients pats var izvēlēties veikt dažādas manipulācijas un mērījumus saņemot izejas datus no mums.

Cenas

Cena no 160 EUR (ārpus Rīgas + 0.30 EUR/km). Par izmaksām vienojamies pirms darbu uzsākšanas.